Menu

Konsekwentnie dążymy do celu jakim jest odzyskanie należności

ZARZĄDZENIE WIERZYTELNOŚCIAMI

Zarządzanie wierzytelnościami jest usługą, której głównym celem jest zapobieganie powstawaniu wierzytelności przeterminowanych, a gdy takowe powstaną – ich odzyskiwanie na drodze sądowej i egzekucyjnej. Celem wskazanej usługi jest poprawa płynności finansowej podmiotu, zabezpieczenie przed zwiększeniem ilości należności przeterminowanych, przeciwdziałanie powstawaniu zatorów płatniczych, obniżenie kosztów windykacji należności. Jednym z podstawowych instrumentów zarządzania wierzytelnościami jest: zabezpieczenie wierzytelności oraz faktoring.