Menu

Konsekwentnie dążymy do celu jakim jest odzyskanie należności

ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

Nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności gospodarczej jest ryzyko. Jednym ze sposobów jego wyeliminowania lub ograniczenia przy jednoczesnej minimalizacji kosztów jest skorzystanie z instrumentów prawnych służących zabezpieczeniu wierzytelności. Podstawą zaletą zabezpieczenia jest odzyskanie wierzytelności bez konieczności przymusowego zaspokojenia z majątku dłużnika w oparciu o sądowy tytuł wykonawczy, co jest procedurą czasochłonną i kosztowną. Przepisy prawa przewidują różne formy zabezpieczeń, zaś dobór tej właściwej, każdorazowo uzależniony jest od konkretnych okoliczności sprawy. Rolą naszej Spółki jest zapewnienie klientowi pomocy w wyborze właściwej formy zabezpieczenia pozwalającej na pełne zaspokojenie jego wierzytelności oraz w zakresie spełnienia warunków prawnych koniecznych dla skutecznego ustanowienia tegoż zabezpieczenia.