Menu

Przywracamy płynność w finansach naszych klientów

FAKTORING

Prowadzimy zakup bezpośredni wierzytelności występując w charakterze nabywcy. Cena zakupu ustalana jest w drodze negocjacji. Przedmiotem naszego zainteresowania są również wierzytelności o bardzo małej wartości rynkowej z uwagi na ich nieściągalność. Wskazana procedura umożliwia zbywcy wierzytelności wpisanie tego typu wierzytelności w koszty uzyskania przychodu z pominięciem długotrwałej i kosztownej egzekucji sądowej.