Menu

Konsekwentnie dążymy do celu jakim jest odzyskanie należności

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIA UPOMINAWCZE

W swojej działalności często korzystamy z możliwości dochodzenia należności w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Postępowanie to zostało wprowadzone przez ustawodawcę dla rozpatrywania spraw, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego. Zaletą kierowania pozwów do e-Sądu jest uproszczenie i przyspieszenie procesu sądowego, obniżenie kosztów postępowania poprzez niższe opłaty sądowe i całkowite pominięcie opłaty skarbowej, a także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie nakazu zapłaty. Uzyskanie prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu elektronicznym pozwala z kolei na skierowanie sprawy do egzekucji również drogą elektroniczną.

Niewątpliwym atutem naszej Spółki jest dysponowanie nowoczesnym oprogramowaniem obejmującym rejestr dłużników, pozwalającym na szczegółowe gromadzenie danych na każdym etapie działań sądowych i egzekucyjnych. Dodatkowo skomunikowanie rejestru z programem e- Sądu  umożliwia naszemu klientowi bieżące śledzenie statusu prowadzonych spraw. Powyższe rozwiązania są szczególnie korzystne dla przedsiębiorstw, które ze względu na masowy charakter prowadzonej działalności mają problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów.