Menu

Przywracamy płynność w finansach naszych klientów

WINDYKACJA

Zatory płatnicze stanowią obecnie powszechny problem w stosunkach gospodarczych. Ich skutki są szczególnie dotkliwe dla przedsiębiorstw działających w sektorze MSP, dla których brak płatności ze strony kontrahentów powoduje pogorszenie kondycji finansowej. Negatywny wpływ nieterminowego regulowania należności jest odczuwalny także dla dużych przedsiębiorców, gdyż rzutuje on na ich ogólny wynik finansowy. Odkładanie w czasie decyzji o dochodzeniu wierzytelności w przypadku przedsiębiorstw działających w sektorze MSP może skutkować utratą płynności finansowej, a nawet upadłością podmiotu. Dlatego tak istotnym jest podjęcie we właściwym czasie kroków mających na celu odzyskanie wierzytelności. Dotychczasowa praktyka naszej Spółki pokazuje, że im późniejsze podjęcie działań windykacyjnych, tym mniejsza szansa na skuteczne wyegzekwowanie należności.