Menu

Szybkość podejmowanych czynności jest zasadą naszego działania

OFERTA

Prokura sp. z o.o. w zakresie oferty windykacyjnej zapewnia szeroki katalog czynności windykacyjnych, począwszy od działań o charakterze przedsądowym, a skończywszy na działaniach przed organem egzekucyjnym, przy możliwości wdrożenia postępowań niestandardowych. Podejmowane czynności charakteryzują bardzo krótkie terminy realizacji. Szybkość jest zasadą naszego działania. Jedynym wynagrodzeniem naszej Spółki są zasądzone i wyegzekwowane koszty zastępstwa procesowego. Przyjęta reguła wynagrodzenia motywuje nas do maksymalnej skuteczności.

CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE:

 • przedsądowe wezwania do zapłaty,
 • kontakt osobisty z dłużnikiem,
 • ujawnianie dłużnika w rejestrach dłużników,
 • negocjowanie ugód w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia,
 • dobór właściwych form zabezpieczenia i wsparcie prawne przy ich ustanawianiu,
 • monitoring ratalnej spłaty zadłużenia,
 • ustalanie majątku dłużnika,
 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej we wszelkich trybach, ze szczególnym wskazaniem na elektroniczne postępowanie upominawcze,
 • kierowanie wniosków egzekucyjnych do komornika
 • stały monitoring postępowania komorniczego,
 • dochodzenie roszczeń od małżonka dłużnika,
 • prowadzenie postępowań niestandardowych – w przypadku usuwania przez dłużnika majątku spod egzekucji (pozwy ze skargi pauliańskiej, postępowania karne),
 • prowadzenie spraw przeciwko członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – na podstawie art. 299 k.s.h.

TERMINY REALIZACJI

 • podjęcie czynności przedsądowych (wezwanie, kontakt telefoniczny) – 3 dni robocze,
 • wniesienie pozwu do sądu w elektronicznym postepowaniu upominawczym – 3 dni robocze,
 • wniesienie pozwu do sądu właściwości ogólnej (w wersji papierowej) – 7 dni roboczych
 • wniesienie pozwu o eksmisję – 14 dni roboczych,
 • złożenie wniosku egzekucyjnego – 3 dni robocze (od dnia uzyskania klauzuli wykonalności).

WYNAGRODZENIE

Jedynym wynagrodzeniem Prokury sp. z o.o. są koszty zastępstwa procesowego zasądzone w tytule wykonawczym i wyegzekwowane od dłużnika. Wierzyciel nie ponosi na rzecz Prokury sp. z o.o. żadnych innych opłat (opłat wstępnych lub prowizyjnych).

Wszystkie czynności, także te na etapie przedsądowym – w przypadku bezskutecznej egzekucji – są podejmowane bez jakiegokolwiek wynagrodzenia