Menu

Konsekwentnie dążymy do celu jakim jest odzyskanie należności

O SPÓŁCE

Prokura sp. z o. o. jest firmą windykacyjną działającą na rynku od 1989 r. stale dostosowującą swoje usługi do potrzeb i wymagań klientów. W początkowym okresie swojej działalności Spółka zajmowała się głównie kompleksową obsługą prawną świadczoną na rzecz podmiotów gospodarczych. Wraz ze wzrostem napływu spraw o dochodzenie roszczeń pieniężnych, w ramach Spółki wyodrębniony został specjalistyczny dział odpowiedzialny wyłącznie za usługi windykacyjne.  W ostatnich latach coraz częściej do dochodzenia na drodze sądowej są kierowane do naszej Spółki spory o charakterze odszkodowawczym. Powyższa okoliczność stała się podstawą poszerzenia zakresu świadczonych usług o dochodzenie tego rodzaju roszczeń. Okres 25 lat działalności stanowi podstawę ogromnego doświadczenia w zakresie dochodzenia roszczeń majątkowych. W czasie dotychczasowej praktyki wypracowaliśmy mechanizmy skutecznej windykacji przy uwzględnieniu ciągle zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

W swojej działalności wykorzystujemy nowoczesne elementy windykacji jak: elektroniczne postępowanie upominawcze, rejestry dłużników, wywiadownie czy giełdy wierzytelności. Współpracujemy z wieloma skutecznymi komornikami w kraju. Dzięki ww. współpracy jesteśmy w stanie prowadzić postępowania egzekucyjne przy zaangażowaniu jak najniższych środków pieniężnych koniecznych do wydatkowania na zaliczki komornicze.

Dysponujmy nowoczesnym oprogramowaniem skomunikowanym z programem e-Sądu, który naszym klientom daje możliwość uzyskiwania wiedzy o każdym etapie postępowania sądowego lub egzekucyjnego.

Stale współpracujemy z renomowaną kancelarią prawną –Kancelarią Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Współpraca ta pozwala nam skutecznie reprezentować klientów w sprawach skomplikowanych i trudnych, w tym o roszczenia odszkodowawcze. Działania profesjonalnego zespołu prawników są gwarancją szybkiego uzyskania tytułu wykonawczego, a w przypadku roszczeń odszkodowawczych uzyskania odszkodowania w wysokości najpełniej odpowiadającej oczekiwaniom poszkodowanego.

Każdą płaszczyznę działalności naszej Spółki cechuje profesjonalizm, nowoczesność, szybkość podejmowanych czynności oraz troska o zabezpieczenie interesów klienta, w tym jego wizerunku wobec kontrahentów, z którymi pozostaje w stałych relacjach biznesowych.